- Fysisk träning för hjärnans skull -

Vad är Braining?

Åsa Anger, Specialistläkare i psykatri och överläkare på Psykiatri Sydväst berättar.

Hur får vi individer med depression, ångest och stress att träna?

Hur förbättras arbetsmiljön i psykiatrin?

Hur minskas behovet av biverkningstung medicin och svårtillgänglig psykoterapi?

Hur minskas kroppslig sjukdom bland psykiskt sjuka och hur aktiverar vi dem i slutenvården?

Braining kan vara lösningen!

 

Om Braining

Braining är pulshöjande träning i grupp där personal från psykiatrin tränar tillsammans med patienterna. Målet är att patienter tränar 3 gånger i veckan. Start och slutbedömning för 

träningsperioden görs i samband med träning.

Vi kallar det för "Braining"- fysisk träning för hjärnans skull.

Läs mer här.

Hur uppfanns Braining?

Vid Affektiva mottagningen på Huddinge sjukhus har det, på patienternas önskemål, skapats enkla gruppträningspass som leds av vårdpersonal. Inför varje träningspass får alla patienter ett kort individuellt samtal för avstämning med den vårdpersonal som ska leda passet. 

Läs mer här.

Varför Braining?

När man drabbas av depression och ångest är det extra svårt att genomföra träningsbehandling. Detta trots att forskning visat tydligt att fysisk träning har positiva effekter på hjärnan vid just depression, ångest och stress.

Träning är lika effektivt som mediciner och terapi vid depression.

Läs mer här.  

Resultat och uppföljning

Braining har nått över 200 patienter i åldrarna 18-80 år under 2017-2019. 

30 st som hade pågående depression vid träningsstart klarade att genomföra tuff träning och deltog i för-och eftermätningar samt blev signifikant förbättrade i depressionssymtom. 

Arbetsmiljön blev friskare för personalen.

 Läs mer här.

 
 
 
 
 

Initiativtagare

Lina Martinsson är överläkare och specialist i psykiatri. Hon är disputerad forskare inom bipolär sjukdom och litiumrespons. Lina är också träningsinstruktör och initiativtagare/upphovsperson till Braining. 

Lina är verksamhetschef på Psykiatri Sydväst i Stockholms landsting.​

Åsa Anger är överläkare och specialist i psykiatri.

Åsa är träningsinstruktör och har varit med och utformat Braining.

 

Media

Artikel/film om Robin i Svenska Dagbladet. Läs här.

Filmen om Robin finns även på Facebook. Se här.

Lina Martinsson intervju i P1 "Nordegren & Epstein" om Braining. Lyssna här.

Lina Martinsson gästar TV4 "Efter fem". Se här. (40 min in i programmet)

Intervju med Lina om fysisk träning i "Svenska Dagbladet". Läs här.

Om Braining i "Läkemedelsvärlden". Läs här.

Lina Martinsson i Almedalen, föreläser om Braining. Se här.

 

Galleri

 

Kontakt:

Mail:
Adress:

Affektiva mottagningen, Huddinge sjukhus