Braining.gif

- Fysisk träning för hjärnans skull -

Vad är Braining?

Åsa Anger, specialistläkare i psykiatri och Brainingledare på Psykiatri Sydväst berättar om teori och erfarenheter av fysisk aktivitet som tilläggsbehandling i specialistpsykiatrin.

Föreläsningen är ca 15 minuter lång.

 

Hur kan vården motivera individer med depression, ångest och stress att träna?

Finns det alternativ eller komplement till viktig psykoterapi när vårdens resurser inte räcker till och patienter tvingas vänta?

Hur kan vi minska behovet av biverkningstung medicin i psykiatrin?

Hur minskas kroppslig sjukdomsbörda bland psykiskt sjuka?

Hur kan patienter i psykiatrisk heldygnsvård bli mer fysiskt aktiva?

Hur kan vi bidra till att förbättra arbetsmiljön i psykiatrin?

Braining kan vara lösningen!

Om Braining

Braining är pulshöjande träning i grupp där personal från psykiatrin tränar tillsammans med patienterna. Målet är att patienter tränar 3 gånger i veckan. 

Start och slutbedömning för träningsperioden görs i samband med träning.

Vi kallar det för "Braining"- fysisk träning för hjärnans skull.

Läs mer här.

Hur uppfanns Braining?

Braining är en klinisk innovation som skapades 2017 av Lina Martinsson och medarbetare på Affektiva Mottagningen Psykiatri Sydväst, Stockholm, med syftet att på plats på kliniken hjälpa patienter med psykisk sjukdom med att komma igång med fysisk träning. Tanken var att med enkla medel, i befintliga lokaler, med den ordinarie personalen som ledare, erbjuda enkla gruppträningspass för patienterna. 

Läs mer här.

Varför Braining?

När man drabbas av depression och ångest är det extra svårt att genomföra träningsbehandling. Detta trots att forskning visat tydligt att fysisk träning har positiva effekter på hjärnan vid just depression, ångest och stress.

Träning är lika effektivt som mediciner och terapi vid depression.

Läs mer här.  

Resultat och uppföljning

Braining har nått över 500 patienter i åldrarna 18-80 år under 2017-2020. 

30 st som hade pågående depression vid träningsstart klarade att genomföra tuff träning och deltog i för- och eftermätningar samt blev signifikant förbättrade i depressionssymtom. 

Arbetsmiljön blev friskare för personalen.

 Läs mer här.

 
 
 
 
 

Initiativtagare

IMG_7876.JPG

Lina Martinsson

är specialistläkare i psykiatri och verksamhetschef på Psykiatri Sydväst i region Stockholm. Hon är upphovsperson till Braining. Lina är disputerad forskare inom bipolär sjukdom och litiumrespons och leder nu forskningen i Brainingprojektet.

Lina har lång erfarenhet som gruppträningsinstruktör.​

Image-1 2.jpeg

Åsa Anger 

är specialistläkare i psykiatri och överläkare på Psykiatri Sydväst. Åsa har varit med och utformat Braining. Hon är doktorand i Brainingprojektet och arbetar på Centrum för Psykiatriforskning med att sprida Braining till fler psykiatriska kliniker i Region Stockholm

Åsa är gruppträningsinstruktör på fritiden sedan många år tillbaka.

 

Galleri

 

Kontakt:

Braining.gif
Mail:
Adress:

Affektiva mottagningen, Huddinge sjukhus

Psykiatri_Sydväst_RS_1_rgb.png