top of page

Välkommen!   

Här finns filmklipp om Braining för dig som är allmänt nyfiken, för dig som är patient som snart ska prova ditt första pass och för dig som medarbetare på en psykiatrisk klinik som ska implementera Braining.

De första filmklippen vänder sig framför allt till dig som är patient. Längst ner finns några klipp som riktar sig mer till vårdpersonal, men alla är såklart välkomna att titta på alla klipp!

På filmerna medverkar personal i Brainingteamet på Psykiatri Sydväst, övrig personal på kliniken ”spelar” patienter.

Introduktion med Lina Martinsson

verksamhetschef på Psykiatri Sydväst och upphovsman till Braining berättar varför Braining fungerar så bra.

Vad är Braining?

Åsa Anger,  specialistläkare i psykiatri och Brainingledare på Psykiatri Sydväst berättar om teori och erfarenheter av fysisk aktivitet som tilläggsbehandling i specialistpsykiatrin. Föreläsningen är ca 15 minuter lång.

Inför ditt första pass

Melanie arbetar som ekonom och Brainingledare på Psykiatri Sydväst.

Hon berättar här vad du ska tänka på inför ditt första Brainingpass.

 • Ta med sköna gympaskor!

 • Du kommer att bli svettig och andfådd. 

 • Du behöver inte vara orolig. Vi finns här för att hjälpa dig.

Brainingpasset

 • Pulshöjande, enkelt och roligt!

 • Alla kan vara med, övningarna anpassas efter deltagarnas förutsättningar.

 • Lugna pass som Soft eller Yoga ger en skön avslappnande känsla och kan erbjudas som komplement eller alternativ till pulshöjande Brainingpass.

Brainingpassets uppbyggnad

Alla Brainingpass byggs upp enligt följande: 

Pulshöjande: Uppvärmning för att förbereda kroppen på tuffare träning, huvuddel med pulshöjande övningar i form av steg och styrkeövningar med helkroppsfokus, nedvarvning för att stilla kroppen och andningen. 

Anpassa: Träningspassets övningar anpassas så att både nybörjare och mer vana motionärer blir andfådda och svettiga.  Styrkeövningarna ska kännas utmanande för alla.

Tillsammans: Alla människor behöver röra på sig, så patienter och personal tränar tillsammans och delar en gemensam upplevelse, som upplevs motiverande och rolig.

Sara visar bassängen

Psykiatri Sydväst har tack vare gott samarbete med fysioterapikliniken på Karolinska Huddinge tillgång till gympasal och bassäng där patienterna kan träna. Vattengympan erbjuds framför allt patienter som pga fysisk funktionsnedsättning inte 

kan delta i andra Brainingpass.

Braining på avdelningen

Det går bra att träna pulshöjande även i den psykiatriska heldygnsvården. Numera erbjuder alla avdelningar på Psykiatri Sydväst egna Brainingpass! Här visar personal från heldygnsvården hur ett Brainingpass kan gå till i avdelningens aktivitetsrum.

Individuell uppstart

När en patient ska påbörja Braining träffar hen en sjuksköterska för att göra för-mätningar och planera träningen. Sjuksköterskan bedömer om det finns fysiska hinder för Braining, gör om så önskas en kroppslig undersökning och beställer blodprov och skattningsskalor som sedan följs upp av läkare. 

Utifrån patientens nuvarande rutiner för fysisk aktivitet och träningsvana sätter sedan patienten och sjuksköterskan tydliga mål och delmål för Brainingperioden. Sedan bokas tider för att utvärdera dessa mål. Efter Brainingperioden får patienten utvärdera Brainingperioden och göra ny hälsoundersökningen.

Motivation

Motivationsarbetet är centralt i Braining. Uppstart och avslut, samt alla individuella avstämningar är utmärkta tillfällen att fånga upp och arbeta med motivationen.

Vi jobbar motiverande genom att:

 1. Vi sätter tydliga mål och delmål utifrån patientens förutsättningar och följer upp och utvärderar regelbundet hur det går.

 2. Vi i alla kontakter med patienten bekräftar och förstärker deras träningsbehandling.

 3. Vi tränar i grupp, tillsammans.

Individuell avstämning

Innan varje pass hålls ett kort samtal där de patienter som ska delta, träffar Brainingledaren eller Brainingvärden. Ett sådant samtal kan också hållas på telefon. Fokus i avstämningen är:

 1. Bedömning av fysisk och psykiatrisk dagsform för att se om patienten kan träna eller om insatser från vården i övrigt behövs.

 2. Motivera patienten till Braining genom bekräfta att de kommit och genom att följa upp tidigare satt mål.

 3. Svara på frågor och erbjuda individuell anpassning av träningen.

Här ser vi Kerstin som är sjuksköterska och Brainingledare i en individuell avstämning med en patient. 

Om något händer...

 1. Brainingvärden uppmärksammar att en patient mår dåligt och bedömer att det är en allvarlig händelse. Passet avbryts!

 2. Brainingvärd och ledare larmar akutvård och vidtar åtgärder enligt A-HLR.

 3. Brainingvärd och ledare stämmer av med övriga deltagare. 

 4. Brainingledare eller värd gör en avvikelserapportering och informerar Brainingteamets läkare. 

Vid en mindre allvarlig händelse, t ex att en patient stukar foten eller får en ångestattack, tittar Brainingvärden till patienten inne i salen och passet kan fortsätta för övriga deltagare.

Behandlarens roll

Vad kan Braining göra för din psykiatriska patient?

Här följer information riktad främst till dig som är läkare och behandlare.

WPA 2023

Braining i samarbete med WPA - World Congress of Psychiatry.

WPA är psykiatrins globala förbund som representerar 140 psykiatriska sällskap i 120 länder och stödjer mer än 250 000 psykiatriker och främjar samarbete inom psykiatrins specialistområden. 2023 är WPA i Wien, Österrike

Fysisk aktivitet hjälper mot depression och ångest. Pulshöjande och styrkehöjande övningar ökar intresset och motivationen hos patienter och personal. Det ökar den sociala samhörigheten mellan patienter, personal, familj och vänner. Det ökar njutningen av rörelse.

I den här filmen ser vi patienter och personal träna tillsammans.

WPA 2023

Braining i samarbete med WPA - World Congress of Psychiatry.

WPA är psykiatrins globala förbund som representerar 140 psykiatriska sällskap i 120 länder och stödjer mer än 250 000 psykiatriker och främjar samarbete inom psykiatrins specialistområden. 2023 är WPA i Wien, Österrike

Fysisk aktivitet hjälper mot depression och ångest. Pulshöjande och styrkehöjande övningar ökar intresset och motivationen hos patienter och personal. Det ökar den sociala samhörigheten mellan patienter, personal, familj och vänner. Det ökar njutningen av rörelse.

I den här filmen ser vi patienter och personal träna tillsammans.

bottom of page