Forskning och utveckling

Braining är en klinisk innovation från Psykiatri Sydväst(PSV), som nu med stöd från CPF enheten för utveckling och implementering, sprids och beforskas i specialistpsykiatrin i Region Stockholm. Ansvarig forskare är Lina Martinsson och doktorand Åsa Anger. Projektledare med ansvar för implementering i Region Stockholm är Rebecka Broman

Nu pågår följande studier:

1. Retrospektiv utvärdering av kliniska data från PSV, samt 1- och 2 årsuppföljning av tidigare deltagare. Datainsamling pågår. Preliminära resultat väntas i januari 2022.

2. Randomiserad kontrollerad studie av fysisk träning vid bipolär depression på PSV. Förberedelser pågår, inklusion av forskningspersoner påbörjas mars 2022.

3. Brainingstudien ­‑ Implementering av pulshöjande träning för patienter och personal i specialistpsykiatrin, genomförbarhet på pilotenhet och effektutvärdering i randomiserad kontrollerad multicenterstudie. Pilotstudien har påbörjats på Liljeholmsberget och Livsstilsmottagningen Beroendecentrum Stockholm och pågår t om juni 2022. Rekrytering av enheter till multicenterstudien pågår.

 

Vid frågor om forskningen eller intresse att delta i en studie, kontakta asa.susanna.anger@ki.se, lina.martinsson@ki.se.

Vid frågor som rör utveckling och implementering, kontakta rebecka.broman@cpf.se.

Se även www.psykiatriforskning.se

Här hittar du information om forskning kring Braining.