top of page

Forskning och utveckling

Braining är en klinisk innovation som arbetats fram inom de Affektiva enheterna på Psykiatri Sydväst i Region Stockholm.

Med stöd från Centrum för psykiatriforskning (CPF), enheten Utveckling & implementering, sprids och beforskas Braining inom den psykiatriska öppenvården i Region Stockholm. I forskningsstudierna undersöks dessa områden, kopplat till Braining:

  • Mängd fysisk aktivitet, hälsa och upplevelser hos patienter

  • Mängd fysisk aktivitet och arbetshälsa hos personal

  • Implementering av metoden

  • Hälsoekonomi

 

Ansvarig forskare: Lina Martinsson lina.martinsson@ki.se

Doktorander: Åsa Anger och Rebecka Broman

Projektledare med ansvar för implementering: Rebecka Broman

Vid frågor kontakta: rebecka.broman@ki.se

Se även www.psykiatriforskning.se

bottom of page